Sprzedaż i doradztwo


Fachowa wiedza i doświadczenie

Koszty eksploatacji, dostępność, wydajność energetyczna, rozmiar pomieszczenia, ochrona przed hałasem i lokalny klimat – każdy klient ma swoje własne specjalne wymagania. Konsultanci STULZ służą wyjaśnieniami oraz pomocą przy planowaniu inwestycji. 

 • Koncepcje techniczne dedykowane dla indywidualnych rozwiązań

  STULZ opracowuje indywidualne rozwiązania techniczne dla optymalizacji i rozbudowy istniejących systemów klimatyzacji oraz budowy nowych. Konsultanci STULZ wykonują szczegółowe badania w zakresie obciążeń termicznych, designu pomieszczenia i dystrybucji powietrza. Dopiero po wykonaniu tych czynności przystępuje się do projektowania dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta.

  Centrum testowe STULZ symuluje warunki obciążenia adekwatne do tych, w jakich wyprodukowane urządzenia będą pracować w przyszłości.  Gotowe zmontowane systemy klimatyzacji poddawane są szczegółowym próbom w komorze klimatycznej.

  Nasi wyspecjalizowani inżynierowie współpracują z planistami i budowniczymi przy opracowywaniu inteligentnych koncepcji technicznych. Dostępne jest także zaawansowane narzędzie projektowe w formie programu doborowego „StulzSelect”, służące do opracowywania szczegółowych propozycji rozwiązań na podstawie jedynie kilku parametrów.

 • Optymalizacja pracy systemu

  W celu optymalizacji dystrybucji powietrza, centra danych dzieli się na gorące i zimne strefy. Jeżeli przepływ powietrza zostanie zablokowany lub skierowany w niewłaściwym kierunku, efekt chłodzenia ulegnie zmniejszeniu i zwiększa się zużycie energii. Wynika to między innymi z:

  • zapełnienia podniesionej podłogi przez infrastrukturę kablową,
  • „kieszeni powietrznych” w pustych „rackach” serwerowych
  • nieprawidłowo ustawionej temperatury pomieszczenia.

  Tak jak każdy pracujący układ technologiczny, system klimatyzacji centrum danych wymaga systematycznej konserwacji oraz analizy i nadzoru pod kątem prawidłowości pracy w trakcie jego eksploatacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku dodawania poszczególnych komputerów lub „racków” serwerowych, ich zmiany lub wymiany na bardziej wydajne jednostki. Wynika to z faktu, iż każde nowe źródło ciepła zmienia dystrybucję obciążenia termicznego, a każdy nowy element sprzętu IT może zachwiać równowagę gorących lub zimnych korytarzy powietrznych. Następstwem tego może być obniżenie wydajności i zwiększenie zużycia energii. Inżynierowie firmy STULZ posiadając odpowiedni sprzęt i doświadczenie dbają o prawidłową pracę systemu podczas jego eksploatacji. 

 • Trwała wydajność

  Przy pomocy analiz termograficznych STULZ Energy Audit zapewnia wydajną energetycznie pracę systemów klimatyzacji precyzyjnej. Jeżeli wartości pomiarów odbiegają od wartości zadanych, istnieje konieczność rekalibracji Państwa systemu klimatyzacji. Jeżeli moc chłodnicza jest niewystarczająca, STULZ określa przyczyny i przestawia propozycje w zakresie modyfikacji systemu. Jako kompetentny partner w zakresie zarządzania IT i obiektami, STULZ jest przez cały czas do Państwa dyspozycji.

 • Pewność przestrzegania przepisów prawa

  Ustawodawcy i władze określają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa operacyjnego systemów klimatyzacji. Operatorzy zakładów ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie tych przepisów.
  Nasi konsultanci są zaznajomieni z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi stosowania czynników chłodniczych, warunków ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

w górę