Wprowadzenie

ShelterAir


Modernizacja systemów klimatyzacji z wykorzystaniem urządzenia ShelterAir z funkcją chłodzenia swobodnego „free-cooling” do montażu wewnętrznego lub zewnętrznego

Celem znaczącego obniżenia kosztów eksploatacji stacji bazowych, istnieje możliwość ich modernizacji i instalacji jednostki STULZ ShelterAir z funkcją „free coolingu”.

Zastosowanie jednostek ShelterAir

 • Chłodzenie kontenerów

 • Bezpośrednie chłodzenie swobodne „free-cooling”

 • Instalacja wewnątrz

 • Instalacja na zewnątrz

Korzyści

Korzyści

 • Wydajne energetycznie rozwiązanie w zakresie chłodzenia swobodnego „free-cooling”, które może zostać zainstalowane w ramach modernizacji istniejących systemów.

 • Szczególnie szybki zwrot z inwestycji dotyczących modernizacji, osiąga się w przypadku stacji bazowych, gdzie jednostki klimatyzacji bytowej działają 24 godziny na dobę.

 • Jednostki ShelterAir są urządzeniami typu „plug and play”, w związku z tym są one gotowe do natychmiastowego podłączenia i eksploatacji.

Bezpośrednie chłodzenie swobodne „free-cooling”

W przypadku chłodzenia swobodnego „free-cooling”, jednostki osiągają oszczędności sięgające 96% kosztów eksploatacji.

Chłodzenie swobodne „free-cooling”

 • UWE KUDSZUS, KIEROWNIK DS. PRODUKTÓW

  „Wiele stacji bazowych w dalszym ciągu korzysta z systemów klimatyzacji bytowej, które nie wykorzystują „free-coolingu”. Jednostka ShelterAir może być łatwo zintegrowana z istniejącym już systemem i zapewnia sterowanie jednostkami klimatyzacji bytowej.”

Elastyczne opcje instalacji

Jednostki są dostępne w dwóch wersjach w celu zapewnienia maksymalnej uniwersalności – FCL-IN dla instalacji wewnętrznej oraz FCL dla instalacji zewnętrznej.


FCL-IN jest instalowane wewnątrz, jeżeli priorytetem jest konieczność zapewnienia maksymalnej ochrony przed wandalizmem i niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

ShelterAir-FC-FCL-IN_Shelter

Instalacja FCL

FCL instalowane jest poza kontenerem, tak aby cała przestrzeń wewnętrzna mogła być przeznaczona na inne urządzenia. Pełny dostęp z zewnątrz w celach konserwacyjnych.

ShelterAir FC FCL

Instalacja FCL

Cechy

Cechy

 • Natychmiastowa gotowość do rozpoczęcia eksploatacji – łatwa instalacja

 • Prosta integracja z istniejącymi jednostkami klimatyzacji bytowej

 • Nastawa wartości temperatury zewnętrznej dla załączania trybu chłodzenia swobodnego „free-cooling”

 • Wentylator komutowany elektronicznie z regulowaną prędkością obrotową

 • Dostęp serwisowy od frontu urządzenia

 • Pomiar zużycia prądu

 • Filtry powietrza G4: FCL-IN wyposażone jest w filtr kieszeniowy, który zapewnia większy obszar filtrowania (2 m2). Dzięki temu można zredukować spadki ciśnienia i wydłużyć okresy pomiędzy przeglądami

 • Izolowana, pokryta farbą proszkową, obudowa z blachy ocynkowanej

 • Alarm filtra może zostać uruchomiony przez przekroczenie dopuszczalnej różnicy ciśnienia lub po upływie ustalonego czasu pracy wentylatora

[Translate to Polska:] Controller

Sterowanie i monitorowanie

Jednostki ShelterAir są monitorowane i sterowane za pomocą mikroprocesora C102. Jednostki klimatyzacji bytowej mogą być zintegrowane z urządzeniami ShelterAir, a także mogą być załączane lub wyłączane za pomocą sterownika C102.

 • Zintegrowane przekaźniki, umożliwiają C102 sterowanie i monitorowanie, maksymalnie dwóch podłączonych jednostek klimatyzacji bytowej.
 • Dokonuje on bezpośredniego pomiaru zużycia energii przez jednostki ShelterAir i rejestruje czas pracy jednostek klimatyzacji bytowej.
 • Zapewnia zapasową wentylację w przypadku odcięcia głównego zasilania lub awarii jednostek klimatyzacji bytowej.
 • Zasilanie 48 VDC umożliwia korzystanie z urządzenia w zakresie wentylacji awaryjnej
 • Monitorowanie: wdrożony ModBus lub za pośrednictwem modułu komunikacji WIB 1000

WIB 1000

WIB 1000 jest intuicyjnym i łatwym w obsłudze modułem komunikacji, oferującym łatwość wymiany danych i monitorowania pracy urządzeń.

 • Pozyskiwanie danych ze sterownika na bieżąco
 • Interfejs ethernetowy
 • Łatwe podłączenie do istniejącego systemu zarządzania budynkiem
 • Jednoczesna komunikacja po protokołach HTTP i SNMP
 • Łatwa i szybka konfiguracja z laptopa
 • Kompatybilny z wszystkimi powszechnymi systemami BMS
Do pobrania
  • File:

  • Type:

  • Size: 0,00 B

  • Language:

  download
 • Do pobrania

  [Translate to Polska:] Contact
  Zaloguj się na E-Stulz

  Szczegółowe informacje techniczne

  w górę