myLoc


Green IT daje przewagę

Elektrociepłownia, absorpcyjny agregat chłodniczy oraz system STULZ GE: wszechstronna koncepcja energetyczna dla myLoc managed IT AG oraz środowiska.

Kluczowe fakty

 • Chłodzenie pomieszczeń IT

 • Urządzenia STULZ CyberAir 3

 • Obciążenie termiczne 810 kW

 • Klient

  Firma myLoc managed IT AG posiada trzy centra danych w Düsseldorfie o całkowitej powierzchni wynoszącej 2500 m². Spółka, która została założona w 1999 r. i od roku 2006 jest podmiotem zależnym Medienholding virtual minds AG, oferuje swoim biznesowym i prywatnym klientom innowacyjne rozwiązania hostingowe w obszarze kolokacji oraz produktów zarządzania. Dostępność centrów danych jest jednym z najważniejszych priorytetów myLoc managed IT AG. W największym na świecie pomieszczeniu bezpiecznym Lampertz, zaprojektowanym zgodnie z normami LSR18.6, znajdują się wrażliwe systemy  klientów globalnych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy usług internetowych (ISP), gdzie są one chronione głównie przed wpływami zewnętrznymi, w ramach układu kolokacyjnego. Lokalizacja ta zapewnia ponad 300 klientom kolokacji wysoką niezawodność dzięki proaktywnemu systemowi monitorowania oraz zrównoważonym, redundantnym systemom służącym zapewnianiu prawidłowych parametrów pracy. 

 • Problem

  Firma myLoc managed IT AG stanęła przed koniecznością doprowadzenia wydajności energetycznej systemu chłodzenia do zgodności z najnowszymi, rygorystycznymi standardami. W tym celu istniejący, wyeksploatowany system klimatyzacji (pozbawiony chłodzenia swobodnego „free-cooling”) musiał zostać zdemontowany i zastąpiony przez całkowicie nowy układ. Prace musiały być zrealizowane w trakcie funkcjonowania systemu, bez uszczerbku dla usług świadczonych przez centrum danych.

 • Wymogi w zakresie zastosowanego rozwiązania

  Wymogi dotyczące nowej, w pełni zintegrowanej koncepcji obejmowały po pierwsze osiągniecie pełnej niezależności i pewności w zakresie obliczeń kosztów energii, które charakteryzują się znacznymi wahaniami i wykazują ogólną tendencją wzrostową. Drugim celem była konieczność zaoferowania klientom myLoc maksymalnej możliwej niezawodności. Ponadto należało utrzymać minimalny wpływ na środowisko w zakresie emisji hałasu, z uwagi na usytuowanie centrum danych w obszarze z zabudową częściowo mieszkaniową w Düsseldorfie.

 • Rozwiązanie

  Rozwiązaniem, które spełnia wyżej wymienione rygorystyczne wymogi, była koncepcja operatora korzystającego z lokalnych dostawców energii, tj. zakładów energetycznych miasta Düsseldorf. Koncepcja obejmuje wytwarzanie energii elektrycznej w elektrociepłowni zasilanej gazem ziemnym wraz z wykorzystaniem odpadowej energii cieplnej z tej elektrociepłowni do chłodzenia w ramach tzw. trójgeneracji (skojarzonego technologicznie wytwarzania energii cieplnej, mechanicznej i chłodu użytkowego). Tego rodzaju układ nakłada bardzo wysokie wymagania na rozwiązanie klimatyzacyjne. W związku z tym w nowym centrum danych zostały zainstalowane jednostki STULZ CyberAir3 rodzaju ALD 812 GE. Każda jednostka klimatyzacji zawiera dwa wymienniki ciepła chłodzone mieszanką wodno-glikolową. W normalnym trybie pracy woda lodowa z agregatu absorpcyjnego przepływa przez chłodnicę bezpośrednią jednostki klimatyzacji, schładzając w ten sposób centrum danych. Jeżeli nie jest to możliwe, np. w przypadku prac konserwacyjnych, każda jednostka posiada swoją własną funkcję chłodzenia DX z mocą ok. 80 kW. Tym sposobem jednostki klimatyzacji mogą w razie potrzeby automatycznie i bez zakłóceń przejąć funkcję klimatyzowania centrum danych. W ramach wspólnego przedsięwzięcia firmy myLoc, zakładów energetycznych miasta Düsseldorf i STULZ-a, system chłodzenia został wymieniony bez przerw w normalnej pracy.

 • Korzyści

  Po zakończeniu prac związanych z wymianą, firma myLoc managed IT AG posiada w pełni zintegrowany model energetyczny, dzięki czemu przez kolejne 10 lat będzie mogła czerpać korzyści ze znacznie obniżonych, przewidywalnych i stałych kosztów zużycia energii. Dzięki innowacyjnemu, redundantnemu układowi, prace konserwacyjne na systemach chłodzenia mogą być wykonywane niezależnie i bez zakłóceń w funkcjonowaniu. Zaawansowana koncepcja energetyczna jest także korzystna dla środowiska, chociażby ze względu na obniżenie emisji CO2 do atmosfery o 830 ton.

Studium przypadku myLoc do pobrania

 • STULZ Project myLoc

  • File: STULZ_Project_myLoc_0115_en.PDF

  • Type: Adobe PDF

  • Size: 1,12 MB

  • Language: English

  • Date: 2015-01-01

  download
w górę