Interoute


Bezpośrednie chłodzenie „free-cooling” dla londyńskiego klienta z branży IT

Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz osiągnięcie PUE < 1,4: Technologia bezpośredniego chłodzenia swobodnego „free-cooling” STULZ zwiększa wydajność energetyczną centrum danych Interoute (Vtesse).

Kluczowe fakty

 • Chłodzenie pomieszczeń IT

 • Urządzenia CyberAir 3/FreeCool Plenum

 • Obciążenie termiczne 1400 kW

 • PUE < 1,4

 • Klient

  Założona w 2009 r. Vtesse Cirrus Services Limited jest nowoczesną spółką serwisową, której wizja obejmuje dostarczanie nowego rodzaju rozwiązań w zakresie komercyjnych centrów danych. Jako spółka siostrzana firmyVtesse Networks Limited, Vtesse Cirrus ma siedzibę w Hoddesdon, mieszczącym się na północ od Londynu. Dzięki spełnianiu wymogów normy Tier III+, centrum danych Vtesse Cirrus stanowi wydajny energetycznie, niezawodny i bezpieczny obiekt kolokacyjny o ogromnej powierzchni. Dzięki stosowaniu najwyższej jakości urządzeń oraz przestrzeganiu najwyższych standardów ochrony przeciwpożarowej, klient otrzymuje najwyższy poziom dostępności usług.

 • Problem

  Drugim największym kosztem operacyjnym związanym z prowadzeniem centrum danych zazwyczaj jest koszt związany z pracą systemu klimatyzacji precyzyjnej, zaraz obok kosztów samych serwerów IT. Świadczy to o tym, jak ważne jest zastosowanie wydajnego energetycznie systemu chłodzenia, który jednocześnie jest przyjazny dla środowiska. Celem Vtesse Cirrus jest zastosowanie takich rozwiązań, które mają jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko oraz postępowanie w sposób odpowiedzialny w ramach środowiska przez ustalenie wskaźnika PUE (Efektywności Zużycia Energii Elektrycznej) na poziomie niższym od 1,4. PUE to wskaźnik wyrażony jako stosunek całkowitej energii zużytej na działanie centrum danych do energii dostarczonej na potrzeby zasilania sprzętu IT.

 • Wymagania dotyczące systemu

  Vtesse Cirrus podjęło decyzję, iż to system bezpośredniego chłodzenia swobodnego „free-cooling” jest technologią, która najlepiej odpowiada potrzebie zastosowania wysoce wydajnego i przyjaznego dla środowiska centrum danych. Decyzja została podjęta po dokonaniu porównania różnych technologii z uwzględnieniem dodatkowych nakładów inwestycyjnych i niższych kosztów eksploatacji.


  Największym wyzwaniem było zaprojektowanie systemu kanałów w istniejącym budynku, który byłby w stanie zapewnić wymagane ilości zewnętrznego powietrza oraz powietrza usuwanego.

 • Rozwiązanie

  Stawiane wymagania spełnia szafa klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia komputerowego STULZ CyberAir 3 w wykonaniu z dolnym nawiewem (downflow), z bezpośrednim odparowaniem (DX) z modułem FreeCool Plenum (FCP). CyberAir 3 w powiązaniu z modułem FCP automatycznie kontroluje proporcję powietrza zewnętrznego (w zależności od temperatury zewnętrznej) w celu utrzymania temperatury wewnętrznej na zalecanym poziomie 27°C. Umożliwia to pracę systemu przez większą część roku bez wykorzystania energochłonnego trybu DX (praca sprężarki)., Skutkuje to oszczędnościami sięgającymi 80% zużycia energii wymaganej do chłodzenia centrum danych.


  FCP posiada połączenia kanałowe, które umożliwiają doprowadzenie powietrza zewnętrznego o stałej temperaturze, do przestrzeni podłogi podniesionej, a następnie usuwanie ogrzanego powietrza poprzez przestrzeń sufitu podwieszonego. System kanałów jest poprowadzony w korytarzach serwisowych między lokalami klienta.

 • Korzyści

  System chłodzenia swobodnego „free-cooling” STULZ stanowi ważny element planu Vtesse Cirrus celu osiągniecia PUE na poziomie niższym od 1,4. Energooszczędny system chłodzenia obniża koszty zużycia energii, co skutkuje obniżeniem stawek za usługi hostingowe oraz zwiększeniem konkurencyjności spółki. Ponadto jest przyjazny dla środowiska. Ekologiczne podejście staje się coraz bardziej istotne i klienci mogą być pewni, że wykorzystywane przez nich centrum danych jest wydajne energetycznie.

Studium przypadku Interoute (Vtesse) do pobrania

 • STULZ Project Vtesse

  • File: STULZ_Project_Vtesse_1014_en.pdf

  • Type: Adobe PDF

  • Size: 740,75 KB

  • Language: English

  • Date: 2014-10-01

  download
w górę