Envia Tel


Efektywne wytwarzanie wody lodowej dla envia TEL

Nowe centrum danych envia TEL z wydajnym energetycznie agregatem STULZ

Kluczowe fakty

 • Chłodzenie pomieszczeń IT

 • Agregat wody lodowej CyberCool 2

 • obciążenie termiczne 1600 kW

 • Wprowadzenie

  Nowe wysokowydajne centrum danych dostawcy usług telekomunikacyjnych envia TEL znajduje się w Tausze koło Lipska. Z powierzchnią wynoszącą ok. 1000 m² zapewnia miejsce dla ok. 300 szaf serwerowych należących do firm, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dwa działające równocześnie agregaty chłodnicze STULZ CyberCool 2 wraz z wymiennikami chłodzenia swobodnego „free-cooling” oraz zaawansowanym systemem sterowania zapewniają niezawodną i charakteryzującą się wyjątkową wydajnością energetyczną klimatyzację.

 • Klient

  Należąca do Grupy enviaM spółka envia TEL GmbH jest wiodącym lokalnym dostawcą usług telekomunikacyjnych i operatorem sieci w środkowych Niemczech. Z siedzibą w Markkleebergu oraz personelem liczącym ok. 120 osób, spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług informacyjnych i telekomunikacyjnych na rzecz ponad 5000 klientów biznesowych. Licząca prawie 2900 mil (4600 km) najnowocześniejsza infrastruktura światłowodowa envia TEL pokrywa ok. dziesięć procent powierzchni Niemiec i podłączona jest to wszystkich najważniejszych międzyregionalnych i międzynarodowych operatorów sieci poprzez ponad 600 punktów przyłączenia. Oprócz nowego centrum danych w Tausze koło Lipska, spółka posiada także lokalizacje w Chemnitz, Kolkwitz i Plauen.

 • Projekt

  Poprzez dokładną koordynację wszystkich powiązanych prac, STULZ oraz spółka envia TEL były w stanie zrealizować instalację systemu klimatyzacji precyzyjnej w nowym centrum danych w Lipsku w okresie niespełna czterech miesięcy pomimo trudnych warunków zimowych. W szczególności istotne było zachowanie szczelnego charakteru budynku, w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania zintegrowanego systemu redukcji tlenu jako zabezpieczenia przeciwpożarowego. Oczywiście wymagania techniczne envia TEL oraz wymagania w zakresie wydajności energetycznej także odgrywały istotną rolę w planowaniu i wdrożeniu systemu klimatyzacji. Głównym celem było osiągnięcie wyjątkowej wydajności energetycznej. Ponadto rozwiązanie musiało wykazać się istotnym cechami charakterystycznymi, takimi jak wysoka dostępność i niezawodność  poprzez redundancję, elastyczność pracy w zakresie różnych wydajności oraz skalowalność w kontekście  planowanego drugiego etapu rozbudowy.

 • Wdrożenie

  W celu spełnienia powyższych wymogów, do budowy centrum danych w Lipsku STULZ i envia TEL zdecydowały się na zastosowanie dwóch agregatów chłodniczych STULZ CyberCool 2 o mocy nominalnej 800 kW każdy. Te wysokowydajne agregaty z opcją chłodzenia  swobodnego „free-cooling” zostały zoptymalizowane specjalnie dla klimatyzacji środowisk serwerowych. Obydwa agregaty zasilają wspólny przewód chłodniczy. Tego rodzaju redundancja zapewnia wysoką dostępność klimatyzacji. Jednocześnie równoległa praca umożliwia wysoką energooszczędność w trybie niskiego obciążenia, w ramach której wszystkie podłączone urządzenia pracują z obniżoną prędkością. System rurociągów w centrum danych został zaprojektowany jako obwodowa pętla z sekcjami dystrybucji medium zasilającego. W ten sposób poszczególne sekcje rurociągu mogą być w dowolnym momencie wyłączane lub przedłużane bez przerywania pracy systemu. Zainstalowane zostały dalsze przyłącza dla dodatkowych szaf klimatyzacyjnych i agregatów chłodniczych w celu zapobiegania przerwom w pracy systemu podczas przyszłych prac budowlanych. Ponadto, dzięki najnowocześniejszej technologii sterowania pętlą chłodniczą, system klimatyzacji może być w pełni zintegrowany z nadrzędnym systemem zarządzania budynku.

 • Sterowanie chłodzeniem swobodnym „free-cooling” i obciążeniem

  Zabudowana w agregacie CyberCool 2 sprężarka śrubowa z płynną regulacją wraz z wymiennikiem chłodzenia swobodnego „free-cooling” wytwarza wodę lodową. Jeżeli temperatura zewnętrzna nie przekracza 5°C, chłodzenie ma miejsce wyłącznie z wykorzystaniem energooszczędnej funkcji chłodzenia swobodnego „free-cooling”. Przy wyższych temperaturach aktywowana jest sprężarka ze stopniowo zwiększaną mocą. Dzięki takiej elastycznej mieszaninie chłodzenia swobodnego „free-cooling” i sprężarkowego można znacząco ograniczyć czas pracy sprężarki. Obniżenie zużycia energii elektrycznej umożliwiają także sprężarki śrubowe z regulacją obrotów, pompy oraz wentylatory komutowane elektronicznie w agregatach i szafach klimatyzacyjnych.

 • Sterowanie inteligentne

  Z uwagi na kompatybilność z wszystkimi powszechnymi protokołami BMS oraz dzięki zastosowaniu oprogramowania zindywidualizowanego w szczególności na potrzeby tego projektu, inteligentny system sterowania systemów STULZ umożliwia łatwą integrację z systemem automatyki budynku. Ponadto koordynuje on równoległą pracę dwóch agregatów chłodniczych, a poprzez regulowanie prędkości wszystkich stosowanych komponentów – takich jak pompy i wentylatory komutowane elektronicznie – umożliwia wysoce energooszczędną pracę. Dzięki zabudowanej w osobnej sekcji sprężarce oraz specjalnie opracowanym mocowaniom dyfuzorów wentylatora praca agregatu generuje bardzo niski poziom hałasu.

 • Wynik

  Przy udziale chłodzenia swobodnego „free-cooling” oraz elastycznemu trybowi mieszanemu, stosowane w tej lokalizacji agregaty chłodnicze CyberCool 2 dokonują znaczącego wkładu w wyjątkowo wydajną pracę nowego centrum danych envia TEL w Tausze koło Lipska. Dzięki eksperckiemu planowaniu i wdrożeniu, koncepcja klimatyzacji już teraz jest w stanie sprostać wyzwaniom przyszłości. Inteligentna budowa rurociągów oraz zastosowanie jednostek redundantnych gwarantują maksymalne bezpieczeństwo systemu. Ponadto istniejące przygotowane przyłącza przeznaczone dla przyszłych urządzeń klimatyzacyjnych zapewniają skalowalność i idealną elastyczność umożliwiającą dostosowanie się do zmiennego  zapotrzebowania na moc chłodniczą. Jednocześnie działania te przygotowują centrum danych na planowany drugi etap rozbudowy.

Studium przypadku envia TEL do pobrania

 • STULZ Project envia TEL

  • File: STULZ_Project_enviaTEL_0115_en.pdf

  • Type: Adobe PDF

  • Size: 1,42 MB

  • Language: English

  • Date: 2015-01-01

  download
w górę