Gesis


Chłodzenie „free-cooling” dla centrum danych GESIS w Kolonii

Przedmiotowa inwestycja została oparta o koncepcję chłodzenia swobodnego „free-cooling” z jednostkami STULZ CyberAir i Minispace. Układ może się poszczycić 100 000 kWh oszczędności energii rocznie dla centrum danych o powierzchni 75 m²:

Kluczowe fakty

 • Chłodzenie pomieszczeń

 • Urządzenia STULZ CyberAir/MiniSpace

 • Obciążenie termiczne 60 kW (MiniSpace 5 kW)

 • Klient

  GESIS – The Leibniz Institute for the Social Sciences – to największy w Niemczech obiekt poświęcony naukom społecznym. Zatrudniając ponad 200 pracowników w trzech lokalizacjach (Mannheim, Kolonia i Berlin), GESIS oferuje usługi w zakresie podstawowych badań i doradztwa o znaczeniu międzyregionalnym i międzynarodowym, obejmujące wszystkie poziomy procesu naukowego.


  Usługi świadczone przez GESIS są zgodne z cyklem danych naukowych. Cykl ten rozpoczyna się od zbierania danych, następnie ma miejsce planowanie studium oraz analiza tych informacji. W końcowej fazie wykonywane jest przetwarzanie, rejestracja, archiwizacja i rozpowszechnianie uzyskanych w ramach badań danych.


  We wszystkich tych fazach, a także w trakcie prowadzenia badań, celem GESIS jest przekazywanie wiedzy oraz umożliwienie użytkownikom realizacji projektów badawczych zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z instytutem.

 • Projekt

  System klimatyzacji precyzyjnej dla centrum danych GESIS, zajmującego powierzchnię ok. 75 m², został zaplanowany i zainstalowany w ścisłej współpracy ze STULZ. Z uwagi na fakt, że centrum danych znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, podczas planowania systemu należało uwzględnić specjalne wymogi. Na przykład, w odniesieniu do struktury budynku, prace mogły być wykonywane jedynie w minimalnym zakresie, a pomimo niewielkiej przestrzeni przeznaczonej na instalację należało osiągnąć największą możliwą wydajność energetyczną.

 • Wdrożenie

  System klimatyzacji precyzyjnej dla centrum danych GESIS, zajmującego powierzchnię ok. 75 m², został zaplanowany i zainstalowany w ścisłej współpracy ze STULZ. Z uwagi na fakt, że centrum danych znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków, podczas planowania systemu należało uwzględnić specjalne wymogi. Na przykład, w odniesieniu do struktury budynku, prace mogły być wykonywane jedynie w minimalnym zakresie, a pomimo niewielkiej przestrzeni przeznaczonej na instalację należało osiągnąć największą możliwą wydajność energetyczną.

 • Funkcja chłodzenia swobodnego „free-cooling” z trybem mieszanym obniża zużycie energii

  System STULZ GE wyposażony jest w funkcję pośredniego chłodzenia swobodnego „free-cooling” zwaną „pośrednim dynamicznym chłodzeniem swobodnym”. Przedmiotowy „free-cooling” obniża zużycie energii elektrycznej wynikające z energochłonnego chłodzenia sprężarkowego wykorzystując zimne powietrze zewnętrzne. Specjalną cechą tego systemu jest możliwość przejścia z chłodzenia sprężarkowego na chłodzenie swobodne „free-cooling” w ramach trybu mieszanego. Oznacza to, że funkcja chłodzenia swobodnego „free-cooling” może rozpocząć się przy temperaturze otoczenia wynoszącej już 26°C, a nie ok. 16°C, jak to zwykle ma miejsce w przypadku konwencjonalnych systemów chłodzenia. Natomiast jeżeli temperatura otoczenia spadnie do 10°C, to chłodzenie w funkcji DX jest całkowicie wyłączone.

 • Wentylatory zoptymalizowane pod kątem zużycia energii

  W ramach tego projektu, system pośredniego dynamicznego chłodzenia swobodnego „free-cooling” został dodatkowo udoskonalony dzięki wentylatorom komutowanym elektronicznie z płynną regulacją. Wentylatory te sterowane są przez system kontroli ciśnienia w podniesionej podłodze, który reguluje prędkość wentylatorów w oparciu o wykorzystanie zimnej strefy. Zapewnia to stałe ciśnienie powietrza w zimnej strefie.

 • Wynik

  W Kolonii system chłodzenia swobodnego „free-cooling” obniża czas pracy sprężarki o ok. 4700 godzin rocznie (zgodnie z VDI 4710 dla Essen). W ten sposób możliwe jest osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej w wysokości ok. 100 000 kWh rocznie w porównaniu do konwencjonalnego bezpośredniego odparowania DX. Jest to równoważne obniżeniu emisji CO2 o ok. 60 ton. Połączenie trybu obciążenia częściowego i pośredniego chłodzenia swobodnego „free-cooling” z elastycznym trybem mieszanym umożliwia GESIS osiągnięcie teoretycznej wartości PUE wynoszącej 1,21 oraz średniej rocznej wartości EER wynoszącej 8,1.

Studium przypadku GESIS do pobrania

 • STULZ Project Gesis

  • File: STULZ_Project_Gesis_0914_en.pdf

  • Type: Adobe PDF

  • Size: 1,59 MB

  • Language: English

  • Date: 2014-09-01

  download
w górę