O firmie


STULZ Polska – dostawa, instalacja i serwis

Find your local contact.

STULZ Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Adres:
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Tel: +48 22-88-33-080
Faks: +48 22-82-42-678

info(at)stulz.pl

NIP: 526-272-50-95
REGON: 015571780
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000177789

Kapitał zakładowy: 685.000 zł

Zaloguj się na E-Stulz

Szczegółowe informacje techniczne

w górę