STULZ Polska


STULZ Polska Sp. z o.o.

STULZ Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa


Tel: +48 22-88-33-080
Faks: +48 22-82-42-678

info@stulz.pl

NIP: 526-272-50-95
REGON: 015571780
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000177789

Kapitał zakładowy: 685.000 zł

w górę